тамагочи

ТАМАГОЧИ  С ПРИЯТЕЛИ

Тамагочи Конекшън е виртуален любимец, който може да Ви бъде добър приятел,
ако се грижите добре за него!
НАСТРОЙКИ
1.Издърпайте хартиената лента от лявата страна и Тамагочи ще се появи след продължителен сигнал.
2.За да го настроите, натиснете бутона RESET на гърба с писалка, или нещо подобно.
3.Натиснете бутона В и настройте датата и часа с бутоните А –избиране и В-въвеждане,С-отказ.
4.Въведете датата на своя рожден ден - Тамагочи може да го празнува.
5.Минута след като се върне към нормален екран, ще разберете дали Тамагочи е момче(ако е черно), или момиче(ако е бяло).
6.Дайте му име(NAME) с бутоните А-избиране на буквите и В-въвеждане. Името може да има 5 букви и не може да се променя впоследствие.
Когато Тамагочи иска нещо, дава звукови сигнали , а икона №10 започва да мига.
1.СЪСТОЯНИЕ
Изберете ИКОНА № 1 с бутон А, за да проверите какво есъстоянието на Вашия любимец:
1. HUNGRY –броят на сърцата показва дали Тамагочи е гладно...     
HAPPY ....... и дали е щастливо            
2.TRAINING   ниво на дисциплина.
3.AGE/WEIGHT/NAME
Възраст/тегло/име
4.STILE  
Girl/boy     момиче или момче
GENE             ако има деца можете да разберете колко и какви са те:
1G/1B          1момиче/1момче
2.ХРАНА     ИКОНА №2
Внимавайте, ако много надебелее, Тамагочи може да се разболее.
3.ТОАЛЕТ ИКОНА №3
Ако Тамагочи направи беля, изберете икона №3 с бутон А и натиснете бутон В , за да почистите.
4.ИГРИ  ИКОНА №4
Тамгочи може да танцува(DANCE GAME), или да прескача препятствия
(JUMPING GAME).
5.ЗАПОЗНАНСТВА ИКОНА №5(избери сбутонА)
Натиснете бутон В –ще се появи STAND BY.
Поставете Тамагочитата с червените предаватели едно срещу друго, на разстояние около 10см. Натиснете бутон В, за да се свържете. Играта започва автоматично, понякога тамагочи си разменят подаръци.
6.ДИСЦИПЛИНА  ИКОНА №6
PUNISH  -наказание: когато Тамагочи дава сигнали, дори да не е гладно, и, когато отказва храна, дори да е гладно
PRAISE  - награда
7.ЗДРАВЕ ИКОНА №7 Понякога е необходима повече от една доза лекарство.
8.СВЕТЛИНИ ИКОНА №8 Когато Тамагочи заспива, изберете с бутон А икона№8 ,
а с бутон В LIGHTS OFF.
9.БЕЛЕЖНИК    ИКОНА №9
С бутон А изберете някой от познатите тамагочи(FRIEND), с бутон В проверете какви са отношенията ви:
1точка-познат , 2точки-приятел, 3точки-добър приятел, 4точки-най-добър приятел, 1сърце-партньор, 3сърца-любим.
ITEM-  Тамагочи може да използува или да носи някои от подаръците, които получава.

Magic Bulgaria 2010 All rights reserved
ben102
ben10
benframehead
logo

tamagotchi,bandaiТамагочи>

sonic xshrek
Играчки Шрек, Соник Х >

pocoyo

nanocontnews
 all